Priebeh IBD


Ľudia s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou prechádzajú obdobiami, kedy je choroba stlmená a vyskytuje sa len málo príznakov alebo vôbec žiadne príznaky (remisia ). Tieto obdobia sa striedajú s obdobiami, keď je choroba aktívna a pacienti majú príznaky (to sa nazýva vzplanutie choroby alebo ataka alebo relaps ).

Vzplanutie choroby (alebo relaps) je opätovné objavenie sa charakteristických príznakov Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy. Vaše konkrétne príznaky budú závisieť od toho, či máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu a v mnohých prípadoch od miesta postihnutia gastrointestinálneho traktu.

Trvanie relapsu sa v jednotlivých prípadoch líši, dĺžka vzplanutia je ovplyvnená mnohými  faktormi. Veľkú úlohu hrá adekvátna liečba. Podľa toho, ako často sa relapsy vyskytujú, možno priebeh zápalového ochorenia čreva rozdeliť na:

  • remitujúci – relapsy sa vyskytujú častejšie než jedenkrát ročne,

  • intermitujúci – medzi jednotlivými vzplanutiami uplynie doba dlhšia než jeden rok.

Pokiaľ trvá ataka dlhšie než jeden rok, ide o chronický priebeh. Naopak perakútny  priebeh je veľmi prudký, s rýchlym postupom zápalu.

Reaktiváciou sa nazýva situácia, kedy zápal opätovne vzplanie v úseku čreva, ktorý už zápalom postihnutý bol. Často sa tak stane po vysadení liečby.

Recidíva je ochorenie časti čreva, ktorá nebola dosiaľ postihnutá zápalom.

Termín  rekurencia sa používa len pri Crohnovej chorobe. Ide o stav, kedy sa po chirurgickom odstránení  všetkých  postihnutých  tkanív  znovu  objavia na črevnej sliznici zápalové zmeny.

U niektorých  chorých sa môže ataka vyskytnúť len raz, izolovane (v takom prípade nie je isté, či bola správne stanovená diagnóza). 

U menšej časti chorých sa ochorenie vlečie s výraznými príznakmi a s ťažkosťami aj v pokojovej fáze.

U väčšiny pacientov je ale priebeh ochorenia prerušovaný, striedavý (chronický intermitentý).

Prvá ataka – ochorenie môže začať nenápadnou hnačkou, ktorá neskôr získa prímes krvi.  V priebehu niekoľkých týždňov sa príznaky zhoršujú. U viac než polovice pacientov býva prvá ataka ľahká, preto môže niekedy ostať nerozpoznaná. Najčastejšie prichádza u chorých medzi 20. a 40. rokom, u mladších a starších chorých bývajú príznaky závažnejšie. U niektorých pacientov je priebeh natoľko závažný, že je nutné odstrániť časť alebo väčšinu hrubého čreva už v priebehu prvej ataky.

Remisia je fáza ochorenia, v priebehu ktorej príznaky vymiznú, pacient je bez ťažkostí. Endoskopický nález je v poriadku.

Hranica mezi aktívnym ochorením a remisiou je veľmi tenká, preto ju možno stanoviť len veľmi ťažko.

Keď máte vzplanutie choroby - relaps, cieľom liečby je dosiahnuť úľavu od príznakov čo najskôr a čo najúčinnejšie – lekári to nazývajú „navodenie remisie.” Hneď ako sa príznaky dostanú pod kontrolu, ďalším cieľom je udržať pacienta bez príznakov dlhodobo. Toto sa volá „udržanie remisie.”

Lieky sa musia užívať aj v remisii kvôli jej udržaniu. Vždy však existuje možnosť, že občas môže ochorenie vzplanúť.

 


Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Rozumiem Viac informácií