Medikamentózna liečba


Pre ulceróznu kolitídu neexistujú lieky, ktoré ju vyliečia. Existuje však liečba, ktorá ju môže udržať pod kontrolou. Táto liečba pôsobí tak, že tíši abnormálny zápal v sliznici hrubého čreva. To dáva črevu príležitosť vyliečiť sa. Okrem toho zmierňuje príznaky hnačky, krvácanie z konečníka, a bolesti brucha. Liečba sleduje dva základné ciele: dosiahnuť remisiu  (neprítomnosť príznakov) a po jej dosiahnutí ju udržať. Niektoré lieky používané pre tieto dva ciele môžu byť rovnaké, ale podávajú sa v rôznych dávkach a nerovnako dlhý čas. Neexistuje nijaká univerzálna liečba, ktorá by sa dala použiť u všetkých pacientov trpiacich ulceróznou kolitídou. Liečba musí byť individuálna, pretože každý človek má iné postihnutie.

V prípade recidívy bude liečba zameraná na čo najrýchlejšie a najúčinnejšie zmiernenie príznakov – lekári to nazývajú „privodenie remisie.“ Hneď ako budú vaše príznaky pod kontrolou, ďalším cieľom je dosiahnuť dlhodobý stav bez akýchkoľvek príznakov. To sa volá „udržanie remisie.“

Ulcerózna kolitída vás môže ovplyvniť mnohorakým spôsobom. Neexistujú dvaja ľudia s rovnakými príznakmi ulceróznej kolitídy. Pacientovi s miernou ulceróznou kolitídou sa môže stav zlepšiť spontánne aj bez liekov, zatiaľ čo niekto so závažnou formou môže potrebovať na zvládnutie príznakov viac pomoci. To je dôvod, prečo je váš plán liečby vypracovaný práve pre vás, na základe vašej situácie a na základe toho, ako vás ulcerózna kolitída ovplyvňuje. Váš liečebný plán bude vychádzať z týchto faktov:

 • vaša choroba a jej očakávaný vývoj (takzvaná „prognóza“),
 • váš zdravotný stav a vaša liečba v minulosti,
 • vaše osobné potreby, želania a očakávania.

Recidíva môže znamenať, že je potrebné zmeniť liečbu. Na kontrolu zápalu ulceróznej kolitídy a udržanie remisie je k dispozícii niekoľko druhov liekov. Liekovú terapiu možno použiť aj na riešenie príznakov recidívy.

Najčastejšie predpisované lieky sa rozdeľujú do piatich základných kategórií:

Aminosalicyláty : Sem patria zlúčeniny podobné aspirínu, ktoré obsahujú kyselinu 5-aminosalicylovú  (5-ASA). Sú to napríklad sulfasalazín, mesalazín, olsalazín a balzalazid. Tieto lieky, ktoré sa podávajú orálne (cez ústa) alebo rektálne (do konečníka), účinkujú na úrovni sliznice gastrointestinálneho traktu a znižujú jej zápal. Sú účinné pri liečbe miernych až stredne závažných epizód ulceróznej kolitídy. Okrem toho sú užitočné aj pri prevencii recidív ochorenia.

Kortikosteroidy : Tieto lieky, ktoré obsahujú prednizon a prednizolón , tiež ovplyvňujú schopnosť tela začať a udržiavať zápalový proces. Potláčajú imunitný systém. Kortikosteroidy sa používajú pre ľudí so stredne závažnou až závažnou ulceróznou kolitídou. Môžu sa podávať perorálne, rektálne alebo intravenózne (do žily). Okrem toho sú účinné pri dosiahnutí krátkodobej kontroly akútnych epizód (recidív). Neodporúčajú sa však na dlhodobé používanie, ani na udržiavaciu liečbu, pretože majú vedľajšie účinky. Budezonid je nesystémový steroid používaný na liečbu miernej až stredne závažnej ulceróznej kolitídy. Má menej vedľajších účinkov. Ak nemôžete vysadiť steroidy bez následného výskytu recidívy, možno bude musieť váš lekár použiť na zvládnutie vašej choroby ešte nejaké iné lieky.

Imunomodulátory: Patrí sem azatioprín, 6-merkaptopurín (6-MP) a cyklosporín. Tento druh liekov v podstate potláča imunitný systém tak, aby nemohol spôsobiť pretrvávajúci zápal. Obyčajne sa podávajú perorálne. Najčastejšie sa používajú u tých ľudí, u ktorých aminosalicyláty ani kortikosteroidy nezabrali, alebo zabrali len čiastočne. Môžu byť užitočné pri znižovaní a odstraňovaní závislosti od kortikosteroidov. Okrem toho môžu pomôcť udržať remisiu u tých, ktorí nereagovali na iné lieky podávané na tento účel. Imunomodulátorom môže trvať až tri mesiace, kým zaúčinkujú.

Antibiotiká: Ak sa vyskytujú infekcie, ako napríklad abscesy, možno použiť metronidazol, ciprofloxacín a iné antibiotiká.

Biologická liečba zápalového ochorenia čriev: Biologická liečba je najnovšou liečbou používanou u ľudí,  ktorí trpia stredne závažnou až závažnou ulceróznou kolitídou. Ide o protilátky, ktoré sa viažu s niektorými molekulami, čím zablokujú isté akcie. Črevný zápal pri ulceróznej kolitíde je výsledkom rôznych procesov alebo „ciest.“ Biologický liek sa zameriava na určitú cestu, a tak môže pomôcť znížiť zápal. Okrem toho takýto cielený účinok minimalizuje vedľajšie účinky.

Počas posledných desiatich rokov sa pri liečbe ulceróznej kolitídy začala používať trieda biologických liekov známych ako anti-TNF. Tieto lieky sa viažu na tumor-nekrotický faktor (TNF) a inaktivujú ho. TNF je bielkovina imunitného systému, ktorá má svoju úlohu pri vzniku zápalu. Prvým liekom z tejto skupiny, schváleným pre ulceróznu kolitídu, bol infliximab. Používa sa pre ľudí so stredne závažnou až závažnou aktívnou ulceróznou kolitídou, ktorí nereagovali dobre na konvenčnú liečbu.


TRIEDA LIEKOV

PRÍKLADY

INDIKÁCIA

PODANIE

Aminosalicyláty
(5-ASA)

 • sulfasalazín
 • mesalazín
 • olsalazín
 • balzalazid

Účinné pre mierne až stredne závažné epizódy ulceróznej kolitídy. Užitočné aj ako prevencia recidív.

Perorálne alebo rektálne

Kortikosteroidy

 • budezonid
 • prednizon
 • prednizolón

Pre stredne závažnú až závažnú ulceróznu kolitídu. Účinné aj na krátkodobé zvládnutie epizód.

Orálne, rektálne alebo intravenózne (do žily)

Imunomodulátory

 • azatioprín
 • 6-MP 
 • cyclosporín
 • metotrexát

Indikovaný na použitie u ľudí, ktorí nereagovali primerane na aminosalicyláty a kortikosteroidy. Užitočné pri znižovaní závislosti na kortikosteroidoch. Môže sa stať, že začnú účinkovať až o 3 mesiace.

Perorálne

Biologická liečba

 • infliximab

Pre ľudí so stredne závažnou až závažnou ulceróznou kolitídou. Účinné pri udržaní remisie a pri vysadzovaní steroidov.

Intravenózne

Antibiotiká

 • metronidazol
 • ciprofloxacín

V prípade infekcií sprevádzajúcich ulceróznu kolitídu.

Perorálne alebo injekčne


Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Rozumiem Viac informácií