Medikamentózna liečba


Pre Crohnovu chorobu neexistujú lieky, ktoré by ju vyliečili. Existuje však liečba, ktorá ju môže udržať pod kontrolou. Táto liečba pôsobí tak, že tíši abnormálny zápal v sliznici čriev. To dáva črevu príležitosť vyliečiť sa. Okrem toho zmierňuje príznaky hnačky, krvácanie z konečníka a bolesti brucha.

Liečba sleduje dva základné ciele: dosiahnuť remisiu  (neprítomnosť príznakov) a po jej dosiahnutí ju udržať. Niektoré lieky používané pre tieto dva ciele môžu byť rovnaké, ale podávajú sa v rôznych dávkach a nerovnako dlhý čas. Neexistuje nijaká paušálna liečba, ktorá by bola dobrá pre každého, kto trpí Crohnovou chorobou. Liečba musí byť individuálna, pretože každý človek má iné postihnutie. Niektoré lieky používané na liečbu Crohnovej choroby sú známe už celé roky. Iné boli objavené len nedávno.

Najčastejšie predpisované lieky sa rozdeľujú do piatich základných kategórií:

Aminosalicyláty : Sem patria zlúčeniny podobné aspirínu, ktoré obsahujú kyselinu 5-aminosalicylovú  (5-ASA). Sú to napríklad sulfasalazín, mesalazín, olsalazín a balzalazid. Tieto lieky, ktoré sa podávajú orálne (cez ústa) alebo rektálne (do konečníka ), účinkujú na úrovni sliznice gastrointestinálneho traktu a znižujú jej zápal. Sú účinné pri liečbe miernych až stredne závažných epizód Crohnovej choroby. Sú užitočné aj pri prevencii recidív ochorenia.

Kortikosteroidy : Prednizon a prednizolón  ovplyvňujú schopnosť tela začať a udržiavať zápalový proces. Potláčajú imunitný systém. Kortikosteroidy sa používajú pre ľudí so stredne závažnou až závažnou Crohnovou chorobou. Môžu sa podávať perorálne, rektálne alebo intravenózne (do žily). Sú účinné pri dosiahnutí krátkodobej kontroly akútnych epizód (recidív). Neodporúčajú sa však na dlhodobé používanie ani na udržiavaciu liečbu, pretože majú vedľajšie účinky. Budezonid je nesystémový steroid používaný na liečbu miernej až stredne ťažkej Crohnovej choroby. Má menej vedľajších účinkov. Ak nemôžete vysadiť steroidy bez následného výskytu recidívy, možno bude musieť váš lekár použiť na zvládnutie vašej choroby ešte nejaké iné lieky.

Imunomodulátory: Patrí sem azatioprín, 6-merkaptopurín  (6-MP) a cyklosporín. Tento druh liekov v podstate potláča imunitný systém tak, aby nemohol spôsobiť pretrvávajúci zápal. Obyčajne sa podávajú perorálne. Najčastejšie sa používajú u tých ľudí, u ktorých aminosalicyláty ani kortikosteroidy nezabrali, alebo zabrali len čiastočne. Môžu byť užitočné pri znižovaní a odstraňovaní závislosti od kortikosteroidov. Okrem toho môžu pomôcť udržať remisiu u tých, ktorí nereagovali na iné lieky podávané na tento účel. Imunomodulátorom môže trvať až tri mesiace, kým zaúčinkujú.

Antibiotiká : Ak sa pri Crohnovej chorobe vyskytujú infekcie, ako napríklad abscesy, možno použiť metronidazol, ciprofloxacín a iné antibiotiká.

Biologická liečba zápalového ochorenia čriev: Biologická liečba je najnovšou liečbou používanou u ľudí, ktorí trpia stredne závažnou až závažnou Crohnovou chorobou. Ide o protilátky, ktoré sa viažu s niektorými molekulami, čím zablokujú isté akcie. Črevný zápal pri Crohnovej chorobe je výsledkom rôznych procesov alebo „ciest.“ Biologický liek sa zameriava na určitú cestu, a tak môže pomôcť znížiť zápal. Okrem toho takýto cielený účinok minimalizuje vedľajšie účinky.

Počas posledných desiatich rokov sa pri liečbe Crohnovej choroby začala používať trieda biologických liekov známych ako anti-TNF. Tieto lieky sa viažu na tumor-nekrotický faktor  (TNF) a inaktivujú ho. TNF je bielkovina imunitného systému, ktorá má svoju úlohu pri vzniku zápalu. Prvým liekom z tejto skupiny, schváleným pre Crohnovu chorobu, bol infliximab. Používa sa pre ľudí so stredne závažnou až závažnou Crohnovou chorobou, ktorí nereagovali dobre na konvenčnú liečbu. Nedávno bola na liečbu Crohnovej choroby schválená ďalšia látka – adalimumab. Pre ľudí v Crohnovou chorobou sa práve skúma ďalšia látka z tejto skupiny – certolizumab.


TRIEDA LIEKOV

PRÍKLADY     

INDIKÁCIA

PODANIE

Aminosalicyláty
(5-ASA)

• sulfasalazín
• mesalazín
• olsalazín
• balzalazid

Účinné pre mierne až stredne závažné epizódy Crohnovej choroby. Užitočné aj ako prevencia recidív.          

          

Perorálne alebo rektálne

Kortikosteroidy

• budezonid
• prednizon
• prednizolón

Pre stredne závažnú až závažnú Crohnovu chorobu. Účinné aj na krátkodobé zvládnutie epizód.

Perorálne

Orálne, rektálne alebo intravenózne (do žily)

Imunomodulátory

• azatioprín
• 6-MP
• cyclosporín
• metotrexát

Indikovaný na použitie u ľudí, ktorí nereagovali primerane na aminosalicyláty a kortikosteroidy. Užitočné na znižovanie závislosti na kortikosteroidoch. Môže sa stať, že začne účinkovať až o 3 mesiace.

Perorálne

Biologická liečba

• infliximab

 


• adalimumab

Pre ľudí s miernou až závažnou Crohnovou chorobou.
Účinné na udržanie remisie a pri vysadzovaní steroidov.

Intravenózne
(infliximab)

 

Subkutánna (pod kožu) injekcia (adalimumab)

Antibiotiká

• metronidazol

• ciprofloxacín       

V prípade infekcií sprevádzajúcich Crohnovu chorobu, ako sú napríklad abscesy.

    

Perorálne alebo injekčne

 


Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Rozumiem Viac informácií